[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_line_height=”2em” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Algemene voorwaarden Smyling

 

Begrippen & toepasselijkheid
• Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smyling zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Smyling zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen die op de website van Smyling staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
Voor de verzending van alle artikelen maken wij gebruik van de verzendservice van PostNL.
Voor de kosten in Nederland rekenen wij € 2,95 per bestelling PostNL (afhankelijk van de grootte van het pakket en met uitzondering van cadeaubonnen).
• Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Smyling bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
• Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen
• Wij streven er naar om de artikelen de dag volgend op de bestelling te verzenden.
• Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, word u binnen 1 dag,  via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
• Smyling is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.
• Smyling kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door PostNL. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
• Smyling is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
• Smyling betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Smyling worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
• De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL of overschrijving per bank.

Reclamatie & Retourneren
• Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Smyling raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Smyling zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
• Indien er binnen 7 dagen door Smyling geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Smyling er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
• U heeft het recht de door Smyling geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
• De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van het uitgeprinte retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Smyling de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
• Wanneer de door Smyling afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
• Iedere aansprakelijkheid van Smyling, van het personeel en de producten van Smyling voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Smyling is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
• Smyling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Smyling.
• De aansprakelijkheid van Smyling is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Smyling, dan wel tussen Smyling en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Smyling, is Smyling niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Smyling.

Overmacht
• In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Smyling opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Smyling het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Smyling of bij de toeleveranciers van Smyling.

Privacy
• Smyling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
• Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Smyling
KvK-nummer 63221721

Adresgegevens:
Kappeyne van de Coppellostraat 23
3404 JX IJsselstein
tel. 06 – 40806266
info@smyling.nl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]